Denne rejse er betinget af delbetaling, hvilket betyder, at du kun foretager en delbetaling af rejsens samlede pris ved bestilling. Slutbetaling skal være os tilgængelig senest det antal dage før afrejse, der er angivet i betalingsreglerne.

På nogle rejser opkræves et administrationsgebyr, hvilket i så fald fremgår af betalingsreglerne.

Ved forsinket betaling opkræves morarenter efter renteloven. Såfremt den endelige betaling ikke sker, aflyses rejsen og der opkræves et afbestillingsgebyr efter pakkerejseloven.

Uanset betalingsmetode, vil du være bundet af rejseaftalen, som om du betalte 100 % af rejsens pris ved bestilling.